תקנון האתר

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

  1. שם החברה פרפל ייבוא ושיווק בע”מ ח.פ. 512966532 להלן פרפל
  2. האתר – אתר האינטרנט purpleilat.co.il
  3. המוצר- המוצרים המופיעים באתר.
  4. זמן אספקת הסחורה: אספקה באמצעות דואר רשום: עד 14 ימי עסקים. ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי דואר ישראל. אספקה באמצעות דואר שליחים: עד 7 ימי עסקים מעת ביצוע
  5. ההזמנה .יום אספקת הסחורה- היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציינה המזמינה.
  6. כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה ע”י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח
  7. אין החזרות או החלפות של בגדי ים בהוראת משרד הבריאות.

הזמנות

 1. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה.
 2. ימי עסקים -אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 3. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמינה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
 4. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 5. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, חברת פרפל לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברת פרפל בגלל פרטים מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 6. עם ביצוע ההזמנה ע”י המזמינה, תבצע פרפל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמינה בדבר אישור העסקה.
 7. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי פרפל יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 8. ככל ולא תאושר העסקה ע”י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 9. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני חברת פרפל במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא חברת פרפל מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברת פרפל ו/או תבטל חברת פרפל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית חברת פרפל להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמינה תקבל את הצעת חברת פרפל יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, חברת פרפל תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לפרפל על ידי המזמינה.
 10. כל מזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמינה יישמר במאגר חברת פרפל כיעד המבוקש של המזמינה.

הוראות כלליות

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים אביזרי אופנה נעליים תיקים ותכשיטים והינו בבעלות פרפל ייבוא ושיווק בע”מ.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של פרפל שמצוין במייל ובטלפון בתוך האתר.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין פרפל (החברה)לבינך.
 4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או חברת פרפל ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. חברת פרפל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין, למעט באספקה באזור אילת שתינתן ללא מע”מ לפי חוק איזור סחר חופשי.
 7. רישומי המחשב של פרפל בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.
 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי פרפל תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 9. יובהר ויודגש כי פרפל אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 10. חברת פרפל עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וחברת פרפל לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 11. . כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח למעט באיזור הסחר החופשי.
 12. חברת פרפל הינה חברה שנמצאת בעיר אילת ולכן סחורה שנקנתה ומסופקת בתוך העיר אילת תחויב ללא מע”מ, לפי אזור סחר חופי.
 13. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.
 14. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 15. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.